Hovudutval for helse og omsorg (HHO)

HHO har helse- og sosialspørsmål som arbeidsområde.
 

HHO er styringsorgan for kontrollutval for alkohol og helseopplysningsutval.

HHO er styre for helse- og sosialinstitusjonar og dersom det ikkje er vedtak om eigne styre, og er også legatstyre for dei legata som høyrer til sektoren og som ikkje ved vedtak er lagt til anna organ.

HHO har avgjersmynde i klientsaker som ikkje er delegerte til administrasjonen og som ikkje er lagde til klientutvalet.

 

Hovudutval for helse og omsorg (HHO), medlemmar
Namn Parti
Laila Buskenes Aune, leiar Ap
Johs. J. Vaag, nestleiar FrP
Ingebrigt G. Moen Sp
Ragnhild Ansnes Moe Sp
Silje Beate Guldbrandsen Holten Sp
Olav Bergheim Ap
May Iren Dønheim Hovde H
Hovudutval for Helse og omsorg (HHO), vara 1 og 6
Vara 1 og 6 Parti
Bitten Ranes Ap
Elise Einum Ap
Johan Rangnes Ap
Helge Røv Ap
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 2-5
Vara 2-5 Parti
Else B. Andresen Sp
Håvard Halset Sp
Oddvar Mikkelsen Tellesbø FrP
Erik L Moen MDG
Ole Peder Holten Sp
Trude Enoksen Sp
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 7
Vara 7 Parti
Ole Georg S. Øye H
Tor Rune Halset H