Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT)

MAT har som arbeidsområde å handsame kommunaltekniske spørsmål som bustadbygging, energi og samferdsel, og planarbeid for sektoren.
 

MAT arbeider også med miljøsaker og saker etter innlandsfiskelova og friluftslova.

MAT er kommunen sitt faste utval for plansaker etter plan- og bygningslova, og i tillegg hamnestyre, brannstyre og elvaforbyggingsnemnd.

MAT har ansvaret for å handtere saker etter jord-, skog- og konsesjonslova.

MAT har ansvaret for oppgåver som naturleg ligg til ei trafikktryggingsnemnd, og er dessutan tilsynsnemnd for kommunale eigedommar som etter lov og vedtak ikkje er lagt til andre.

MAT har ansvaret for Vaulen på Nordmarka.

Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT)
Namn Parti
Ragnar Halle, leiar Sp
Janne Husby Haugen, nestleiar Sp
Erik L. Moen MDG
Gunnhild Vetleseter Bøe Sp
Annett Ranes Ap
Odd Asbjørn Bævre Ap
Ole Joar Bruset H

Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT) Vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Arne Heggset Sp
Nina K. Sæter Sp
Håvard Fiske Sp
Tonje Larsen Faksnes FrP

 

Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT), vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Eva Jorid Svendsen Ap
Jon Bruset Sp
Olav Bergheim Ap
Bitten Ranes Ap
Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT), vara 7
Vara 7 Parti
Ove Magne Aasen H
May Iren Dønheim Hovde H
Ole Georg S. Øye H