Hovudutval for oppvekst (OPP)

Hovudutval for oppvekst har barnehage, grunnskule, vaksenopplæring og planarbeid for oppvekstområdet som arbeidsområde.

Medlemane frå hovudutvalet sit også i samarbeidsutvala i barnehagane, og i samarbeids- og skulemiljøutvala ved oppvekstsentra og grunnskulane.

Hovudutval for oppvekst (OPP)
Namn Parti
1. Tove Mogstad, leiar Sp
2. Bernt Venås, nestleiar Sp
3. Kari Evensen Sp
4. Edvard Bele Sæterbø Sp
5. Jorid Aarvåg Ap
6.Ingrid Bergheim Andersen Ap
7. Ole Stensby SV
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Elise Brøske Sp
Gunda Bele Sp
Stian Faksnes FrP
Erling Solem Sp
Lone Kvande Brøske MDG
Tore Sannes Sp
OPP vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Ann Elin Stenberg Ap
Helge Røv Ap
Bente Mosbakk Ap
Johan Rangnes Ap
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 7
Vara 7 Parti
Inger Johanne Iversen SV
Karina Kalvik SV
Marie Halset SV