Hovudutval for oppvekst (OPP)

Hovudutval for oppvekst har barnehage, grunnskule, vaksenopplæring og planarbeid for oppvekstområdet som arbeidsområde.

Medlemane frå hovudutvalet sit også i samarbeidsutvala i barnehagane, og i samarbeids- og skulemiljøutvala ved oppvekstsentra og grunnskulane.

Hovudutval for oppvekst (OPP)
Namn Parti
1. Tove Mogstad, leiar Sp
2. Bernt Venås, nestleiar Sp
3. Kari Evensen Sp
4. Elise Brøske Sp
5. Jorid Aarvåg Ap
6. Ingrid Bergheim Ap
7. Ole Stensby SV
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Gunda Bele Sp
Stian Faksnes FrP
Erling Solem Sp
Tore Sannes Sp
Håvard Fiske Sp
OPP vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Ann Elin Stenberg Ap
Helge Røv Ap
Bente Mosbakk Ap
Johan Rangnes Ap
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 7
Vara 7 Parti
Inger Johanne Iversen SV
Karina Kalvik SV
Marie Halset SV