Innkomne listeforslag Val 2019

Innan fristen 1. april har det kome inn listeforslag frå følgjande parti i Surnadal:

- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Miljøpartiet de Grønne
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti

 

Vi gjer merkam på at listene ikkje er gjennomgått og godkjent av valstyret enda. Listene skal jfr. Vallova § 6-6 (2) godkjennast innan 1. juni før valet.

 

Sjå elles meir informasjon under vallova § 6-6  Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene.