Valstyret kommunestyrevalet 2019

Det er formannskapet som er valstyre i Surnadal kommune. Valstyret har ansvar for alle førebuingar og gjennomføring av stortingsval og kommunestyreval. Det har og ansvar for listeforslag og kven som har blitt stemt inn (valoppgjer).

Formannskapet
Formannskapet
Namn Parti E-post
1. Margrethe Svinvik Sp
2. Hugo Pedersen Sp
3. Eli Vullum Kvande MDG
4. Nils Håvar Øyås Sp
5. Helge Røv Ap
6. Rakel Polden Ap
7. Tor Rune Halset H
Formannskapet, vara 1-4
Formannskapet, vara 1-4
Vara 1-4 Parti E-post
1. Bernt Venås Sp
2. Bergsvein Brøske Sp
3. Tove Mogstad Sp
4. Nils Petter Tonning FrP
5. Janne Husby Haugen Sp
6. Kari Evensen Sp
Formannskapet vara 5-6
Formannskapet vara 5-6
Vara 5-6 Parti E-post
1. Jorid Aarvåg AP
2. Odd Asbjørn Bævre AP
3. Laila B. Aune AP
4. Ingrid B. Andersen AP
Formannskapet, vara 7
Formannskapet, vara 7
Vara 7 Parti E-post
1. Ole Joar Bruset H

 

Møte

Møtene til valstyret er opne for publikum. Skal styret behandle saker som er unnateke offentlegheit vert møtet lukka.

Oversikt over møte i valstyret: Innhald under utarbeiding.

Adresse til valstyret i Surnadal kommune:

Valstyret i Surnadal
v/Valsekretariatet
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal