Valstyret kommunestyrevalet 2019

Det er formannskapet som er valstyre i Surnadal kommune. Valstyret har ansvar for alle førebuingar og gjennomføring av stortingsval og kommunestyreval. Det har og ansvar for listeforslag og kven som har blitt stemt inn (valoppgjer).

Formannskapet
Formannskapet
Namn Parti E-post
1. Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet E-post
2. Helge Røv Arbeidarpartiet E-post
3. Johnny Melkild Arbeidarpartiet E-post
4. Oddny E. Hoem Arbeidarpartiet E-post
5. Nils Håvar Øyås Senterpartiet E-post
6. Ingebrigt G. Moen Senterpartiet E-post
7. Kathrine Mauset Høgre E-post
Formannskapet, vara 1-4
Formannskapet, vara 1-4
Vara 1-4 Parti E-post
1. Rakel Polden Arbeidarpartiet E-post
2. Odd Asbjørn Bævre Arbeidarpartiet E-post
3. Rita Helen Aarnes Arbeidarpartiet E-post
4. Egil Nedal Arbeidarpartiet E-post
5. Eli Vullum Kvande Miljøpartiet dei grøne E-post
6. Sivert Moen Arbeidarpartiet E-post
Formannskapet vara 5-6
Formannskapet vara 5-6
Vara 5-6 Parti E-post
1. Bernt Venås Senterpartiet E-post
2. Tove Mogstad Senterpartiet E-post
3. Gunhild Bøklep Bøe Senterpartiet E-post
4. Sondre Ormset Senterpartiet E-post
Formannskapet, vara 7
Formannskapet, vara 7
Vara 7 Parti E-post
1. Tor Rune Halset Høgre E-post
2. Mali Hildrun Gravvold Settem Kristeleg folkeparti E-post

 

Møte

Møtene til valstyret er opne for publikum. Skal styret behandle saker som er unnateke offentlegheit vert møtet lukka.

Oversikt over møte i valstyret: Innhald under utarbeiding.

Adresse til valstyret i Surnadal kommune:

Valstyret i Surnadal
v/Valsekretariatet
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal