Todalen barnehage

Lokalisering

Todalen barnehage ligg saman med Todalen skule, midt i bygda. Der har vi tilgang til flott natur og korte avstandar til å besøke lokalt arbeidsliv og garda,r der vi  kan oppleve husdyr på nært hald. Med skulen vegg i vegg, har vi gode samarbeidsmoglegheiter.

Organisering

Todalen barnehage er ein del av Todalen og Stangvik oppvekstsenter (TOSTOP), som består av to skular og to barnehagar med felles einingsleiar.
Barnehagen, som er ein del av Todalen oppvekstsenter, har eit heildagstilbod for barn i alderen 0-6 år,  og er godkjent for 18 plassar.

Særpreg

Vi ønskjer å bidra til ein god barndom, og gje eit variert pedagogisk tilbod, der trivsel, tryggleik, leik og læring står sentralt. Vi ønskjer å gje rom for mangfald, der respekt og toleranse for kvarandre er viktig. Alle skal få opplevingar og erfaringar i høve til alder og modning.

Kontaktinformasjon

Todalen barnehage
Telefon 71 66 39 88
Jorunn Nordvik
Styrar v/ Todalen barnehage
E-post
Mobil 957 44 716
Gro Kvammen Sæter
Einingsleiar Todalen og Stangvik oppvekstsenter
E-post
Mobil 920 40 465

Åpningstider

Måndag - fredag:
07.15 - 16.30
(07.00 - 16.45)

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal

Besøksadresse:
Pilskarvegen 33
6645 Todalen