Todalen barnehage

Todalen barnehage ligg midt i bygda. Der har vi  tilgang til flott natur og korte avstandar til å besøke lokalt arbeidsliv og gardar og vi  kan oppleve husdyr på nært hald. 

Barnehagen har eit heildagstilbod for barn i alderen 0-6 år,  og er godkjent for 18 plassar (15 barn).

Vi ønskjer å bidra til ein god barndom, og gje eit variert pedagogisk tilbod, der trivsel, tryggleik, leik og læring står sentralt. Vi ønskjer å gje rom for mangfald, der respekt og toleranse for kvarandre er viktig. Alle skal få opplevingar og erfaringar i høve til alder og modning.

For barnehageåret 2021-2022 er barnehagen stengt (jamfør vedtak i kommunestyret) . Dersom det blir grunnlag for å opne igjen frå hausten 2022 vil dette bli informert om på denne sida.

Kontaktinformasjon

Todalen barnehage
Telefon 71 66 39 88
Jorunn Nordvik
Styrar v/ Todalen og Stangvik barnehage
E-post
Mobil 957 44 716
Gro Kvammen Sæter
Einingsleiar Todalen og Stangvik oppvekstsenter
E-post
Mobil 920 40 465

Åpningstider

Måndag - fredag:
07.15 - 16.30
(07.00 - 16.45)

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal

Besøksadresse:
Pilskarvegen 33
6645 Todalen