Endring av plass eller ønskje om overføring til annan barnehage

Kva gjer du når du allereie har barnehageplass, men ønskjer tilbod ved ein annan barnehage eller anna tilbod ved noverande barnehage?

Endring eller bytte av barnehageplass

Dersom barnet har plass, men du ønskjer å endre opphaldstid, må du søkje om dette på elektronisk skjema.

Dersom barnet  ikkje fekk plass i den barnehagen du sette opp som 1. prioritet, kan du stå på venteliste til plass ved ønska barnehage.

 

 

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL