Gratis kjernetid

Frå 1. august 2020 har alle 2, 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage.

Korleis skal du søkje?

Send søknad med vedlagt dokumentasjon (skattemelding) til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.  
Bruk same søknadsskjema som ved søknad om redusert foreldrebetaling.

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL