Gratis kjernetid

Frå 1. august 2020 har alle 2, 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage. Frå 1. august 2022 ligg inntektsgrensa for gratis kjernetid på kr. 598 825,-.

Korleis skal du søkje?

Føresetteportalen VISMA Flyt Barnehage vil du finne lenke for å søkje om gratis kjernetid.

Flyktninger og andre som ikkje har fått personnummer enda må ta kontakt med oppvekstfagleg rådgjevar. Sjå kontaktinformasjon.

 

 

Kontaktinformasjon

Kenneth Bergstad
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 930 61 792

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL