Gratis kjernetid

Frå 1. august 2018 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage.
Denne retten gjeld for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kroner per år.

Kven kan få tilbodet

Hushaldningar med låg inntekt. Inntektsgrensa er sett til kr 533 500

Korleis skal du søkje?

Send søknad med vedlagt dokumentasjon til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.  
Bruk det same søknadsskjema som ved søknad om redusert foreldrebetaling.

 

.

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL