Gratis kjernetid

Frå 1. august 2019 har alle 2, 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage.
Denne retten gjeld for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 548 500 kroner per år.

Kven kan få tilbodet

Hushaldningar med låg inntekt.  Frå 1.8.2019 er inntektsgrensa  sett til kr 548 500

Korleis skal du søkje?

Send søknad med vedlagt dokumentasjon (skattemelding) til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.  
Bruk same søknadsskjema som ved søknad om redusert foreldrebetaling.

 

.

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL