Oppseiing av barnehageplass

Slik seier du opp barnehageplassen

Slik seier du opp barnehageplassen

  • Barn som er tildelt barnehageplass har plassen fram til barnet startar på skulen.
  • Oppseiingsfristen er 1 månad frå den 1. i månaden etter oppseiing. Dette betyr at det blir kravd full foreldrebetaling i den månaden oppseiinga blir motteken og den påfølgjnade månaden.
  • For å sleppe å betale ut barnehageåret må ein seie opp plassen før 1. mars og barnet må slutte i barnehagen 1. april
  • Det er ikkje nødvendig å seie opp barnehageplassen når barnet skal starte på skulen.

Når du skal seie opp plassen, kan du bruke det elektroniske skjemaet som du finn her.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL