Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling går ut på at ingen hushaldningar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Maxprisen for 100% barnehageplass er frå 1.8.2022 kr 3015.

Kven kan få tilbodet?

Hushaldningar som samla har lågare inntekt enn kr 552 750 (frå 1.8.2022) kan søkje om reduksjon i foreldrebetalinga i barnehagen.

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon på inntekta til alle i husstanden. Med dokumentasjon meiner vi i hovudsak skattemeldinga for siste året.

Søknadsfrist

Dersom vedtaket skal gjelde for heile barnehageåret, må du ha søkt innan 20. juni
Dersom du søkjer etter denne fristen, vil vedtaket gjelde frå den 1. i månaden etter søknad

Korleis skal du søkje

På Føresetteportalen VISMA Flyt Barnehage vil du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Søk her

Kontaktinformasjon

Kenneth Bergstad
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 930 61 792

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL