Redusert foreldrebetaling

Stortinget har vedteke ei ny ordning for reduksjon i foreldrebetalinga. Denne ordninga går ut på at ingen hushaldningar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Kven kan få tilbodet?

Hushaldningar som samla har lågare inntekt enn kr 533 500 kan søkje om reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen.

Frist for å søkje

Dersom vedtaket om redusert foreldrebetaling skal gjelde for heile barnehageåret, må du ha søkt innan 31. august.
Dersom du søkjer etter denne fristen, vil vedtaket gjelde frå den 1. i månaden etter søknad.

Korleis skal du søkje

Send søknad med vedlagt dokumentasjon til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Telefontid: 08:00 - 16:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL