Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling går ut på at ingen hushaldningar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Kven kan få tilbodet?

Hushaldningar som samla har lågare inntekt enn kr 592 167 kan søkje om reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen.

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon på inntekta til alle i husstanden. Med dokumentasjon meiner vi i hovudsak skattemeldinga for siste året.

Søknadsfrist

Dersom vedtaket skal gjelde for heile barnehageåret, må du ha søkt innan 31. august.
Dersom du søkjer etter denne fristen, vil vedtaket gjelde frå den 1. i månaden etter søknad

Korleis skal du søkje

På Føresetteportalen VISMA Flyt Barnehage vil du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Søk her

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL