NAV Surnadal

Koronaviruset: Redusert kapasitet for drop in

Vi oppfordrar alle til å benytte våre skriftlege kanaler og digitale løysningar på nav.no som f.eks. Ditt NAV - Aktivitetsplan,  chat og våre facebook-sider: NAV Foreldrepenger og NAV Jobblyst framfor å oppsøke NAV-kontoret.

På nav.no kan du søkje om økonomisk sosialhjelp, dagpengar og andre ytelsar fra NAV. Dersom det ikkje er heilt nødvendig for deg, ber vi om at besøka til NAV-kontora begrensast.

Finn du ikkje det du treng her, kan du kontakte oss på:

NAV kontaktsenter: telefon 55 55 33 33, mandag-fredag 09-15.

NAV Surnadal tilbyr tjenester du tidligere fikk frå Aetat, trygd og sosialtjenesten i kommunen. Ved å samordne tjenestene våre ønskjer vi å gi deg eit bedre tilbud enn vi greier kvar for oss.

På grunn av koronasituasjonen er mottaket ved NAV-Surnadal betjent 2 timar kvar veke. Onsdagar kl. 12:00- 14:00.  Avtalte møter går som normalt.

Kommunale tenester på NAV

  • Økonomisk sosialstønad (søk digitalt på nav.no eller bruk papirskjema)
  • Opplysning, råd og rettleiing
  • Gjeldsrådgjeving
  • Medverke til å finne midlertidig butilbod for vanskelegstilte
  • Rus
  • Bustadsosial oppfølging
  • Husbankens bustønadsordning og startlån
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell plan

Oversikt over kommunale tenester

Statlege tenester på NAV

Komplett oversikt over statlege tenester finn du på www.nav.no

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar. NAV Surnadal kan bistå deg i å finne riktig eining.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33
Anne Kari Grimstad
Leiar NAV Surnadal
E-post
Telefon 482 20 439
Linda Polden
Teamleder/NAV Surnadal
E-post
Telefon 466 13 632

Åpningstider

Måndag Ope for timeavtale
Tysdag Ope for timeavtale
Onsdag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Torsdag Ope for timeavtale
Fredag Ope for timeavtale

 

Adresse

Besøks- og postadresse:

Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal