NAV Surnadal

Vi oppfordrar alle til å benytte våre skriftlege kanaler og digitale løysningar på nav.no som f.eks. Ditt NAV - Aktivitetsplan,  chat og våre facebook-sider: NAV Foreldrepenger og NAV Jobblyst 

På nav.no kan du søkje om økonomisk sosialhjelp, dagpengar og andre ytelsar fra NAV. 

Finn du ikkje det du treng her, kan du kontakte oss på:

NAV kontaktsenter: telefon 55 55 33 33, mandag-fredag 09-15.

NAV Surnadal tilbyr tjenester du tidligere fikk frå Aetat, trygd og sosialtjenesten i kommunen. Ved å samordne tjenestene våre ønskjer vi å gi deg eit bedre tilbud enn vi greier kvar for oss.

Mottaket ved NAV-Surnadal betjent 2 timar 3 dagar i veka. (Måndagar, onsdagar og fredagar kl. 12:00- 14:00).  Avtalte møter går som normalt.

Kommunale tenester på NAV

  • Økonomisk sosialstønad (søk digitalt på nav.no eller bruk papirskjema)
  • Opplysning, råd og rettleiing
  • Gjeldsrådgjeving
  • Medverke til å finne midlertidig butilbod for vanskelegstilte
  • Bustadsosial oppfølging
  • Husbankens bustønadsordning og startlån
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell plan

Oversikt over kommunale tenester

Statlege tenester på NAV

Komplett oversikt over statlege tenester finn du på www.nav.no

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar. NAV Surnadal kan bistå deg i å finne riktig eining.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33
Anne Kari Grimstad
Leiar NAV Surnadal
E-post
Telefon 482 20 439
Linda Polden
Teamleder/NAV Surnadal
E-post
Telefon 466 13 632

Åpningstider

Måndag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Tysdag Ope for timeavtale
Onsdag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Torsdag Ope for timeavtale
Fredag kl.12.00 - 14.00 (drop in)

 

Adresse

Besøks- og postadresse:

Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal