Økonomisk rådgjeving

Dersom du har betalings- eller gjeldsproblem, kan NAV gje deg økonomisk rådgjeving. Hensikta med rådgjevinga er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.

Kven kan få?

Du kan be om økonomisk rådgjeving:

  • dersom du ikkje har midlar til å dekkje nødvendige behov
  • dersom du får vanskar med å betale rekningane og betene gjelda di
  • når du søkjer om økonomisk sosialhjelp.

Kva for hjelp kan du få?

NAV tilpassar rettleiinga etter behova dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage ei oversikt over den økonomiske situasjonen din og setje opp eit realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

  • finne ut korleis du kan få redusert utgiftene
  • gjere avtalar med dei du skuldar pengar
  • skrive søknad om utsetting av betaling
  • få opplysningar om rettar og pliktar
  • inngå gjeldsordningsavtale
  • forhandle med kreditorane
  • kontakte namsmannen.

Dersom NAV-kontoret ikkje har kompetanse på alle område, vil du få beskjed om kor du skal venda deg for å få den hjelpa du treng.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Mobil 55 55 33 33

Åpningstider

Måndag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Tysdag Ope for timeavtale
Onsdag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Torsdag Ope for timeavtale
Fredag kl.12.00 - 14.00 (drop in)