Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtek årleg budsjett for kommande år og økonomiplan for ein fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på sentrale rammebetingelsar gjeve av regjering og storting, demografisk utvikling, og tenestane sine behov. Den er og forankra i kommuneplanen sin samfunnsdel.

Kontaktinformasjon

Martha Torvik
Økonomisjef
E-post
Mobil 916 72 451

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL