Betaling av eigedomsskatt

Betaling

Eigedomsskatten blir fakturert saman med kommunale avgifter. Det vil seie at du får eigedomsskatt og kommunale avgifter på same faktura. 

Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om det er sendt inn klage. Les meir om korleis du kan klage på eigedomsskatten her.

Eigedomsskatten (og kommunale avgifter) skal i 2020 betalast i terminar med forfall:

  • 1. kvartal - 20. mars
  • 2. kvartal-  20. juni
  • 3. kvartal - 20.august
  • 4. kvartal - 20. desember

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00