Eigedomsskattelista 2021

Klikk for stort bilde canva.com  

 

 

Eigedomsskatteliste 2021 med gjeldande frist 12. april er lagt ut til offentleg ettersyn:

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer (gards- og festenummer), eigedomsskattetakstane, skattesats, og utrekna eigedomsskattebeløp. 

Eigedomsskattelista er lagt ut til offentleg ettersyn på denne nettsida. Ein bestille tid via kommunens sentralbord for å komme og lese eigedomsskattelista på kommunehuset. I tillegg blir eigedomsskattelista tilgjengeleg for ettersyn på biblioteket.

For digital versjon, sjå:

Eigedomsskattelistene vil vere lagt ut til offentleg ettersyn fram til klagefristen går ut den 12. april 2021.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00