Eigedomsskatteliste og Fritaksliste eigedomsskatt

I Surnadal er det eigedomsskatt på både bustad-, fritidsbustad- og næringseigedommar. Skatten for 2022 er skriven ut med 3,41 promille for bustader og fritidsbustader og 7 promille for næringsbygg og øvrige eigedommar.

Den tidlegare 5-årsregelen om fritak av eigedomsskatt i 5 år er ikkje lenger gjeldande. 

Eigedomsskatteliste 2022 (PDF, 584 kB)

Fritaksliste Eigedomsskatt 2022

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00