Fritak

Den tidlegare 5-årsregelen om fritak er ikkje vidareført i kommunestyret sitt vedtak om eigedomsskatt. 5-årsregelen er difor ikkje lenger gjeldande.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00