Satsar for eigedomsskatt

I Surnadal er det eigedomsskatt på både bustad-, fritidsbustad- og næringseigedommar. Skatten for 2021 er skriven ut med 3,41 promille for bustader og fritidsbustader og 7 promille for næringsbygg og øvrige eigedommar.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00