Spørsmål og klage på eigedomsskatten

Metoden som er nytta for å fastsette skattegrunnlaget ditt bestemmer om du kan rette klage eller gjere endringar i grunnlaget for berekning av eigedomsskatten din. Dette ser du i tabellen i skattesetelen din. 

Klage på eigedomsskatt