Feie- og tilsynsgebyr

Spørsmål om faktura eller tenesteinnhald

 

Lurar du på kva du har betalt i feieavgifter, Logg deg inn og sjekk sjølv

Dersom du har spørsmål om innhald på faktura eller sjølve tenesta, ta kontakt med feiarane våre.

Feie- og tilsynsgebyr 2020
Gebyr Pris
Feie- og tilsynsgebyr, 1. pipe i ordinær bustad (pr. år) 850
Feiegebyr pr. pipe utover 1. pipe i ordinær bustad (pr. år) 467,5
Feie- og tilsynsgebyr for hytte/fritidsbustad (pr. år og pr. objekt/bygg) 566,25

Kontaktinformasjon

Feiar
E-post
Hans Christian Hårstad
Feiar
E-post
Mobil 90 77 77 15

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30