Kontakt barnevernet

Interkommunalt barnevern for Halsa, Rindal og Surnadal

Kontakt med tenesta for alle kommunane skal rettast til hovudkontoret i Surnadal.

Barnevernet i Halsa, Rindal og Surnadal har vakttelefon på ettermiddag og helg.

Ved akutt behov for barneverntenester utanom ordinær kontortid, ring:

Barnevernvakta: 02800 https://www.trondheim.kommune.no/barnevernvakta/

eller

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 https://www.116111.no/

 

 

Info barnevern: https://www.bufdir.no/Barnevern/

Kontaktinformasjon

IK Barnevern
Telefon 71 65 59 00

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL