Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Slik leverer du en bekymringsmelding

Du kan ringe eller sende brev til barnevernet i den kommunen barnet bor. Du kan velge å være anonym, sålenge du ikke melder som offentlig ansatt.

Undersøkes innen en uke

Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Finne riktig hjelp

Der bekymringsmeldingen tas inn, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse, og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og eksempelvis helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre og barn over 15 år ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

Lage plan

De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Det lages da en plan i samarbeid med familien for den hjelpen som skal gis. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Klage

Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtak til fylkesmannen. Det kan være avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp.

Fatte vedtak mot foreldrenes vilje

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

 

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Akuttelefon (i kontortida)

Surnadal og Rindal
Telefon: 480 92 203

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 907 17 825

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00.

Sommertid 15.05 - 15.09: 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Indre Nordmøre barnevernteneste
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse Sunndal og Tingvoll:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse Surnadal og Rindal:
Bårdshaugvegen 5, 6650 SURNADAL