Bekymringsmelding fra offentlige meldere

Offentlige ansatte sine plikter  

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker

Meldeplikten er en personlig plikt for den enkelte og kan ikke overstyres av arbeidsgiver. Det innebærer at du som offentlig ansatt uavhengig av din leder/arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å sende en bekymringsmelding. Offentlig og private ansatte bør også på eget initiativ melde ifra om sin bekymring, hvis det er grunn til å tro at et barn ikke får god nok omsorg og kan trenge hjelp fra barnevernet.

Når du melder en bekymring, skal du som hovedregel opplyse om og gjennomgå meldingen med foreldrene/ungdommene. Unntaket er ved mistanke om vold/overgrep.

Skjema

Her er meldeskjema for offentlig ansatte

Lover

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.


Forvaltningsloven
Barnevernloven
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Akuttelefon (i kontortida)

Surnadal og Rindal
Telefon: 480 92 203

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 907 17 825

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Indre Nordmøre barnevernteneste
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse Sunndal og Tingvoll:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse Surnadal og Rindal:
Bårdshaugvegen 5, 6650 SURNADAL