Bekymringsmelding fra private meldere

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Anonym melding

  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Ikke bruk e-post

  • Dersom du velger å skrive e-post må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på e-posten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  

Skjema

Meldeskjema for private meldere

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Akuttelefon (i kontortida)

Surnadal og Rindal
Telefon: 480 92 203

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 907 17 825

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Indre Nordmøre barnevernteneste
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse Sunndal og Tingvoll:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse Surnadal og Rindal:
Bårdshaugvegen 5, 6650 SURNADAL