Kontakt barnevernet

Hvem kan kontakte barneverntjenesten?

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige ansatte har en plikt til å sende skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten - uten hinder av taushetsplikt - når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller vedvarende negativ og bekymringsfull oppførsel hos barn/unge.

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten:

  • Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges omsorgssituasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/unge hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ungdommen nødvendig hjelp/tilfredsstillende omsorg.
  • Tiltak for barna kan for eksempel være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, (økonomisk støtte), og i enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, for eksempel i fosterhjem, familiesenter eller institusjon.
  • Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna/unge hva gjelder omsorgssituasjon eller symptomer på overlast i miljøet sitt, fra 0-18 år. Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge.

Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid

Surnadal og Rindal kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid i Trøndelag. Sunndal og Tingvoll kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid på Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, der Trøndelag har bemanning ved Trondheim politistasjon og Nordmøre og Romsdal har bemanning vekselsvis på Kristiansund og Molde politistasjon.

Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen.

Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Alarmtelefonen for barn og unge

 https://www.116111.no/

  

 

 

 

 

Om barnevern

https://www.bufdir.no/Barnevern/

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Akuttelefon (i kontortida)

Surnadal og Rindal
Telefon: 480 92 203

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 907 17 825

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00.

Sommertid 15.05 - 15.09: 08.00 - 15.30

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Indre Nordmøre barnevernteneste
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse Sunndal og Tingvoll:
Sunndal helsesenter
Mongstugata 5, 1. etg
6600 Sunndalsøra

Besøksadresse Surnadal og Rindal:
Bårdshaugvegen 5, 6650 SURNADAL