Praktisk bistand og rehabilitering

Heimehjelp er eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsakar.

Søk praktisk bistand

Søk praktisk bistand ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstenester

I søknadsskjemaet beskriv du dine hjelpebehov og kva tenester du meiner du treng. Vi vurderer helsetilstanden din og finn det helsetilbodet som passar best for deg.

Har du allereie praktisk bistand?

Kontakt heimetenesta. Kontaktinformasjon i kolonna til høgre.

Kva får du?

Du kan få hjelp til blant anna:

  • personleg hygiene og stell
  • matombrining
  • matlaging, og i nokre tilfeller handling av varer
  • reingjering
  • klesvask

Krav til søkjar

Du må ha behov for hjelp på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller alder. Du må vere busett i Surnadal kommune.

Kva koster det?

Husstanden si samla inntekt bestemmer kor mykje du må betale for praktisk bistand.

Sjå  prisar for heimetenester

 

 

 

Kontaktinformasjon

Praktisk bistand og rehablitering
Telefon 916 80 432

Adresse

Bårdshaugvegen 35
6650 Surnadal