Skulehelseteneste

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du ønskjer kontakt med ein helsesjukepleiar. 

Illustrasjon av helsesjukepleiar og elevar - Klikk for stort bilde

Kva tilbyr vi?

Skulehelsetenesta arbeider for å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale miljøforhold og førebygge sjukdommar og skadar. Skulehelsetenesta skal og hjelpe til slik at elevane tek best mogeleg vare på eiga helse, og i samarbeid med elevane sjølve, føresette og lærarar hjelpe til for å sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø for elevane.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt, og helseopplysningar blir ikkje gjeve til skulen utan at elev/føresette samtykkjer til det

Når kan du treffe oss?

Skulehelsetenesta har kva sine helsesjukepleiarar med eigne treffetider og telefonnummer.

Surnadal barne- og ungdomsskule:

Kari Evensen/1.-7. trinn: 481 77 878
Opa treffetid kvar tysdag kl. 09.00-14.00.

Heidi Elnes Fiske/8. - 10. trinn: 481 83 652
Opa treffetid kvar torsdag kl. 09.00-14.00

Stangvik oppvekstsenter:

Kari Evensen: 481 77 878
Opa treffetid annakvar onsdag (oddetalsveker) kl. 09.00-12.00

Bæverfjord/Bøfjorden oppvekstsenter:

Ingunn Foss Brekke: 468 78 259
Opa treffetid andre fredag kvar månad kl. 09.00-11.00

Mo oppvekstsenter:

Bodil Nes: 482 25 149
Opa treffetid første fredag kvar månad kl. 09.00 - 11.00

Surnadal vidaregåande skule:

Ingunn Foss Brekke: 468 78 259
Opa treffetid kvar torsdag kl. 10.00 - 14.00

Surnadal vaksenopplæring:

Marianne Hansen Røv: 990 97 797
Etter avtale

Kari Evensen: 481 77 878
Opa treffetid kvar måndag kl. 10.00 - 14.30

Kontaktinformasjon

Marianne Hansen Røv
Konst. Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon +47 71 65 58 80
Heidi Elnes Fiske
Helsesjukepleiar
E-post
Bodil Nes
Helsesjukepleiar
E-post
Ingunn Foss Brekke
Helsesjukepleiar
E-post
Kari Børset Evensen
Spesialsjukepleiar
E-post