Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er ei kommunal helseteneste for alle barn i aldersgruppa 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremje barns helse og trivsel, samt førebyggja sjukdom og skade.

Helsestasjonen er eit lågterskeltilbod, der foreldre kan ta kontakt om små og store bekymringer og spørsmål når det gjeld barn.

Alle som arbeider på helsestasjonen har teieplikt, og tenesta er gratis.

Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.                                                 

Konsultasjoner ved helsestasjonen:


- Heimebesøk: 1 - 2 veker etter heimkomst frå fødeavdelinga
- 2-4 veker: Kontakt med helsesøster
- 6 veker:  Kontakt med helsesøster og med lege
- 3 mnd: Kontakt med helsesøster/vaksinasjon
- 4 mnd: Kontakt med helsesøster og med fysioterapeut
- 5 mnd: Kontakt med helsesøster/vaksinasjon
- 6 mnd: Kontakt med helsesøster og med lege
- 7/8 mnd: Kontakt med helsesøster
- 10 mnd:  Kontakt med helsesøster
- 1 år: Kontakt med helsesøster og med lege/vaksinasjon
- 15 mnd:  Kontakt med helsesøster/vaksinasjon
- 18 mnd: kontakt med helsesøster
- 2 år: Kontakt med helsesøster og med lege
- 4 år:  Kontakt med helsesøster

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 16:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL