Prisar helsestasjon

Prisar 2018 Surnadal helsestasjon
Prisar 2018 Surnadal helsestasjon
Konsultasjonar (vaksinering, reseptar og reisemedisinsk rådgjeving). Pris på vaksine kjem i tillegg. Pris
Vaksinering, medbragt vaksine 150,-
Enkeltperson, 1. gongs konsultasjon 300,-
Enkeltperson, 2. gongs konsultasjon 200,-
Barn 0 - 16 år 0,-
Sesonginfluensa 150,-
Pneumokokkvaksinering 150,-
Sesonginfluensa med pneumokokkvaksinering 200,-
Fritaksskjema for gulfeber 0,-
Tuberkuloseattest/BCG 100,-
Utskrift av nytt vaksinasjonskort 100,-
Ikkje møtt til time 175,-
Audiometri vaksne 100,-
Eingongsutstyr Innkjøpsutstyr