Prisar helsestasjon

Prisar 2021 Surnadal helsestasjon
Konsultasjonar (vaksinering, reseptar og reisemedisinsk rådgjeving). Pris på vaksine kjem i tillegg. Pris
Vaksinering, medbragt vaksine 170,-
Enkeltperson, 1. gongs konsultasjon 350,-
Enkeltperson 2. og 3. gangs konsultasjon (samme reise) 250,-
Barn 0 - 16 år 0,-
Sesonginfluensa 165,-
Pneumokokkvaksinering 165,-
Sesonginfluensa med pneumokokkvaksinering 215,-
Fritaksskjema for gulfeber 0,-
Tuberkuloseattest/BCG 115,-
Utskrift av nytt vaksinasjonskort 115,-
Ikkje møtt til time 200,-
Audiometri vaksne 110,-
Eingongsutstyr Innkjøpspris
REISEVAKSINASJON:
Enkeltperson, 1.gongs konsultasjon pr. person 350,-
Barn/ungdom under 16 år i følgje med betalande familiemedlem 0
Konsultasjon barn under 16 år som kjem aleine 220,-
Studentar 220,-
Grupper på 3- eller fleire (per person) 220,-
Resept malaria, drikkevaksine mot kolera og ETEC-diare 115,-
Attest for utført tuberkulosekontroll 200,-