Skulehelsetenesta

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du ønskjer kontakt med ein helsesjukepleiar. 

Skulehelsetenesta arbeider for å fremje psykisk og fysisk helse, gode sosiale miljøforhold og førebyggje sjukdommar og skadar. Skulehelsetenesta skal og hjelpe til slik at elevane tek best mogeleg vare på eiga helse, og i samarbeid med elevane sjølve, føresette og lærarar hjelpe til for å sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø for elevane.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt, og helseopplysningar blir ikkje gjeve til skulen utan at elev/føresette samtykkjer til det.

https://www.surnadal.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus/lokale-nyheiter-og-statusoppdateringar/barn-og-unge-treng-du-nokon-a-snakke-med-om-alt-som-skjer-for-tida.11111.aspx

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/

 

Tilbod om opa trefftid:

Øye Skule:
Opa trefftid tirsdag 09.00-14.40.

Mo oppvekstsenter:
Tirsdag i oddetallsuker: 08.30-10.30.

Bøfjorden og Bæverfjorden oppvekstsenter:
Onsdager i oddetallsveke: 10.00-12.00.

Stangvik skule:
Tirsdag i partallsveke: 08.30-10.30.

Todal skule:
En tirsdag per måned: 09.00-11.00.

Surnadal ungdomsskule:
Opa trefftid torsdag og fredag: 10.00-14.00.

Surnadal videregåande skule:
Opa trefftid torsdag: 10.00-14.00.

Surnadal vaksenopplæring:
Opa trefftid mandag: 10.00-13.00.

 

Kvar skule har sin helsesjukepleiar:

 

  • Øye skule        
Marianne Hansen Røv 990 97 797
  • Todalen oppvekstsenter
Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
  • Stangvik oppvekstsenter
Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
  • Bæverfjord/Bøfjorden oppveksts.
Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
  • Mo oppvekstsenter
Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
  • Surnadal ungdomsskule
Heidi E Fiske 481 83 652
  • Surnadal videregåande skule
Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
  • Surnadal vaksenopplæring
Marianne Hansen Røv 990 97 797

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80
Heidi Elnes Fiske
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Mobil 481 83 652
Hildegunn Kvendset Andersen
Helsesjukepleiar
E-post
Mobil 482 14 672
Bodil Nes
Helsesjukepleiar
E-post
Mobil 482 25 149
Ingunn Foss Brekke
Helsesjukepleiar
E-post
Mobil 468 78 259