Skulehelsetenesta

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for alle foreldre under koronautbruddet. Ta kontakt med helsestasjonen dersom du ønsker kontakt med helsesykepleier. Hver skole har sin helsesykepleier, ta gjerne kontakt med den som hører til din skole. Vi har forståelse for at det ikke bare er enkelt for dere med den nye situasjonen vi er i. Nøl ikke med å ta kontakt dersom noe blir vanskelig.

https://www.surnadal.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus/lokale-nyheiter-og-statusoppdateringar/barn-og-unge-treng-du-nokon-a-snakke-med-om-alt-som-skjer-for-tida.11111.aspx

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/

**********************************

 

Skulehelsetenesta arbeider for å fremje psykisk og fysisk helse, gode sosiale miljøforhold og førebyggja sjukdommar og skadar. Skulehelsetenesta skal og hjelpe til slik at elevane tek best mogeleg vare på eiga helse, og i samarbeid med elevane sjølve, føresette og lærarar hjelpe til for å sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø for elevane.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt, og helseopplysningar blir ikkje gjeve til skulen utan at elev/føresette samtykkjer til det.

 

 


 

 

Tilbod om opa trefftid:

Øye Skule:
Opa trefftid tirsdag 09.00-14.40.

Mo oppvekstsenter:
Tirsdag i oddetallsuker: 08.30-10.30.

Bøfjorden og Bæverfjorden oppvekstsenter:
Onsdager i oddetallsveke: 10.00-12.00.

Stangvik skule:
Tirsdag i partallsveke: 08.30-10.30.

Todal skule:
En tirsdag per måned: 09.00-11.00.
 

Surnadal ungdomsskule:
Opa trefftid torsdag og fredag: 10.00-14.00.

Surnadal videregåande skule:
Opa trefftid torsdag: 10.00-14.00.

Surnadal vaksenopplæring:
Opa trefftid mandag: 10.00-13.00.

 

Kvar skule har si helsesøster:

Øye skule Marianne Hansen Røv 990 97 797
Todalen oppvekstsenter Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Stangvik oppvekstsenter Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Bæverfjord/Bøfjorden oppveksts. Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Mo oppvekstsenter Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Surnadal ungdomsskule Heidi E Fiske 481 83 652
Surnadal videregåande skule Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Surnadal vaksenopplæring Marianne Hansen Røv 990 97 797

 


 

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80
Heidi Elnes Fiske
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Mobil 481 83 652
Hildegunn Kvendset Andersen
Helsesøster
E-post
Mobil 482 14 672
Bodil Nes
Helsesjukepleiar
E-post
Mobil 482 25 149
Ingunn Foss Brekke
Helsesjukepleiar
E-post
Mobil 468 78 259