Jordmorvakt

Jordmor i Surnadal samarbeider med jordmorvakta i Orkdal, og har vaktberedskap for gravide og fødande i Surnadal.

Vakthavende jordmor ( Døgnvakt)

476 78 609

909 09 065

 

-Ta kontakt ved:

- oppstart av fødsel ( rier og/eller avgang av fostervatn)

-ved lite/ikkje kjent liv

-blødningar

-magesmerter

Beredskapstelefonar for gravide og fødande i Surnadal
Beredskapstelefonar Telefonnummer
Beredskapstelefon for jordmor i Surnadal 476 78 609
Beredskapstelefon for jordmor i Orkdal 909 09 065

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL