Jordmorvakt

Jordmor i Surnadal samarbeider med jordmorvakta i Orkdal, og har vaktberedskap for gravide og fødande i Surnadal.

Vakthavende jordmor ( Døgnvakt)

476 78 609

909 09 065

 

Ta kontakt ved

  • oppstart av fødsel ( rier og/eller avgang av fostervatn)
  • ved lite/ikkje kjent liv
  • blødningar
  • magesmerter

 

Beredskapstelefonar for gravide og fødande i Surnadal
Beredskapstelefonar Telefonnummer
Beredskapstelefon for jordmor i Surnadal 476 78 609
Beredskapstelefon for jordmor i Orkdal 909 09 065

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL