Jordmorvakt

Jordmor i Surnadal samarbeider med jordmorvakta i Orkdal, og har vaktberedskap for gravide og fødande i Surnadal.

 

 

Når bør du kontakte jordmorvakt?

 

Kotakt jordmorvakt

  • ved oppstart av fødsel ( rier og/eller avgang av fostervatn)
  • ved lite/ikkje kjent liv
  • ved blødningar
  • ved magesmerter

Beredskapstelefonar jordmorvakt

Beredskapstelefonar for gravide og fødande i Surnadal
Beredskapstelefonar Telefonnummer
Beredskapstelefon for jordmor i Surnadal 476 78 609
Beredskapstelefon for jordmor i Orkdal 909 09 065