Jordmor og svangerskapskontroll

Informasjon om jordmortilbudet under koronautbruddet:

Helsedirektoratet har lagt noen føringer for svangerskapsomsorgen i kommunene under Helsedirektoratet har lagt nokre føringear for svangerskapsomsorga i kommunane under koronautbruddet. Gravide, nyfødde og kvinner i barsel er ei prioritert gruppe, som bør og skal følgasa opp.Tilbudet vil bli redusert.

Faste svangerskapskonsultasjonar vil gå som normalt viss du ikkje har fått anna beskjed. På konsultasjonane vil dei mest nødvendige undersøkelsane bli utført. Har ein behov for samtale, vil dette foregå over telefon. Kvinna må komme aleine til konsultasjonane. På grunn av smittefare, vil det ikkje bli heimebesøk  inntil vidare, men ein vil få tilbud om ein konsultasjon på helsestasjonen i staden.

Har ein symptom på luftvegsinfeksjon eller forkjølelse, skal ein ikkje møte til planlagt time, men ringe å seie frå. Det vil bli gjort individuelle vurderingar for gravide i risikogruppe og for dei som har spesielle behov for tettare oppfølging.

Helsestasjonen skal vere ein trygg stad å komme, og vi har stort fokus på hygiene og kjem til å halde noko avstand der det er mogleg.

Igjen, hugs: har du symptom på forkjølelse eller luftvegsinfeksjon, skal du IKKE komme til timen.

Ingen i karantene pga Covid-19 skal komme.

Ingen søsken skal vere med på helsestasjonen.

Gravide skal komme aleine til konsultasjon.

Gravide med symptom på luftvegsinfeksjon bør ta kontakt med legesenteret for vurdering av test. Ta kontakt med jordmor dersom du føler deg sjuk eller har blitt testa.

Ta kontakt med jordmor Wenche for meir informasjon på mobil : 473 79 002  mail:wenche.berg@surnadal.kommune.no
 

******************************

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbodet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen.

Som gravid kan du sjølv velje om du vil følgast opp av jordmor eller lege, eller ein kombinasjon av begge.

Jordmor legg opp til ei individuell tilpassa oppfølging i svangerskapet, med minimum 8 kontrollar.

Første kontrollen er på 1 time og dei andre kontrollane varar som oftast ein halv time.

Tilbodet er gratis.

Dette må du ta med deg til time hos jordmor:

Eventuelle papir du har frå svangerskapet ( Helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapir)

Ta med urinprøve til kvar kontroll.

 

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

 

Jordmor følgjer deg/dykk gjennom heile svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetenesta (sykehus) ved behov.

 

Den første konsultasjonen bør vera mellom veke 8 – 12. Du kan lese meir om dei ulike konsultasjonane på helsenorge.no.

 

Far er velkomen til å delta på konsultasjonane. Ein av konsultasjonane er forbehalde kun mor.

 

Jordmor kan søkje om fødeplass.

 

Jordmor tar alle rutineblodprøver.

 

Du kan snakke om gleder og bekymringar som opptek dykk.

 

Du får rettleiing i tema som omhandlar levesett, svangerskap, fødsel, kosthald, barseltid,

amming, flaskemating og førebuing til foreldrerolla. 

 

 

Etter fødsel

Du får tilbod om ein ettersamtale/ etterkontroll hos jordmor 2-6 veker etter fødsel.

Jordmor kan gi informasjon og rettleiing om prevensjon og seksuell helse. Jordmor skriv også ut reseptar på alle typar prevensjonsmidlar til alle friske kvinner over 16 år.

Når barnet er født har de tilbod om vidare oppfølging på helsestasjonen 0-5 år. Les meir om helsestasjon barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Wenche Evensen Berg
Jordmor
E-post
Mobil 473 79 002

Beredskapstelefon i Orkdal er: 90 90 90 65
Beredskapstelefon i Surnadal er: 476 78 609.

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL