Surnadal Legesenter

Surnadal Legesenter og fastlegane der har ansvar for innbyggjarane sine behov for allmennlegetenester på dagtid. Legane har også ansvar for legevaktberedskapen på dagtid. Her er seks stillingar for fastlegar og ein turnuslege.

Fastlegen er hovedkontakten inn i helsevesenet. Dersom det er muleg, skal ein alltid kontakte fastlegen først.

Tlf. 71657800

Surnadal Legesenter.

Bestill time på nett.

Ved akutt og livstruande sjukdom;

Ring 113

 

Legevakt utanom kontortid når det hastar;

Ring 116117

 

Aktuelle lenker;

Frikort og eigenandelar

Bytte fastlege

Pasientreiser

Kjernejournal

Reseptar

Europeisk helsetrygdekort

Vel behandlingsstad

Mine vaksiner

Helse Midt-Norge

NAV

Åpningstider

Mån -fre: kl. 08.00-15.30
Telefontid: kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-15.00

Adresse

Moavegen 29
6650 SURNADAL