Besøksrutiner ved sjukeheimen frå 12.2.2022

Vi oppfordrer til følgende rutiner om du ønsker å besøke sykehjemmet: 

  • Det anbefales fortsatt at besøkende bruker munnbind i fellesområdene på sykehjemmet. 

  • Besøkende med forkjølelsessymptom bør vente til de er friske før de kommer på besøk.  

  • Besøkende trenger ikke å registrere besøk i besøkslogg. 

 

Gode basale smittevernregler som god håndhygiene er fortsatt viktig.  

Velkommen på besøk!                             Tlf 71 65 82 00

Besøksrutiner ved Surnadal Sjukeheim frå 16. april 2021

 

Sjølv om både pasientar og helsepersonell i stor grad er vaksinerte, så må vi fortsette å etterleva nasjonale påbud og anbefalingar: 

Sjukeheimen har no fullvaksinert langtidsbebuarane. Dette gjev ein milepél med omsyn til besøksrutiner, og vi er glade for å kunne lette på restriksjonane.

Bakgrunnen for tiltaka er utbrotet av mutert virus og "stengte" kommunar på austlandet. Sjukeheimen iverksett no nokre føre-vár tiltak.

For sjukeheimen sin del gjeld følgjande vedr. besøk i perioden 4. - 18. januar:

I samråd med kommuneoverlegen gjeld følgjande besøksrestriksjonar for sjukeheimen i jula:

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: