19.02.2021: Lettelsar i besøksrutiner ved sjukeheimen

Sjukeheimen har no fullvaksinert langtidsbebuarane. Dette gjev ein milepél med omsyn til besøksrutiner, og vi er glade for å kunne lette på restriksjonane.

Det er betydeleg mindre risiko for Covid 19 etter vaksinasjon. Covid 19 kan likevel ikkje hindrast i alle høve, då vaksinen ikkje alltid gjev full beskyttelse.

Besøksrutiner frå 18. februar

 • Besøk bør avtalast på førehand.
 • Besøksprotokoll blir ført, i fall smittesporing.
 • Utfør handhygiene når du kjem og underveis.
 • Nærkontakt mellom vaksinerte bebuarar og deira næraste, samt med andre vaksinerte, er greit. Bebuarane avgjer sjølv kven som er sine næraste.
 • Hald 1 m avstand til andre enn den du besøker.
 • Besøk kan foregå i fellesareal for vaksinerte bebuarar så framt 1 m avstand til andre kan overhaldast. Foajeen og kafeen anbefales å bruke.
 • Kaffemaskin finn du i kafeen. Handdesinfeksjon finn du i nærleiken. Besøkande kan ikkje nytta kjøkkena på sjukeheimen.
 • Felles berøringspunkt i fellesareal blir reingjort/ desinfisert fleire gong om dagen.
 • Blomster og gåver er ok.
 • Ikkje kom dersom du er eller kan vere smitta av Covid19.
 • Har du luftvegssymtom eller er i karantene bør besøket utsetjast. Ved unntak skal munnbind brukast og besøket foregå på rommet til bebuaren.
 • Kjem du frå område med høgt smittetrykk; følg råda for området med høgast smitterisiko.
 • Bebuaren kan bli med på besøk utanfor sjukeheimen. Vurdér smitterisiko saman med personalet. Hugs handhygiene umiddelbart ved retur til sjukeheimen.
 • Dersom bebuar får påvist Covid 19 eller er i karantene, blir vedkomande isolert, og besøk tilrås utsatt. Dersom besøk blir vurdert nødvendig skal smittevernutstyr brukast.
 • Eigne vurderingar for besøk ved livets sluttfase.
 • Tenester/ aktiviteter og besøk av eksterne aktørar: Smitterisiko blir vegd opp mot grad av behov og nytte av tenesten/ aktiviteten. For frisør, fotterapeut o.l gjeld råda for ein-til-éin-kontakt, og bruk av munnbind.

For eventuelle pasientar/ bebuarar som ikkje er vaksinerte bør det utøvast større varsemd.

Ved auka forekomst og smitteutbrot av Covid 19 blir forsterka tiltak vurdert.

Velkomen på besøk og til EIN GOD KLEM! 😀

Mvh oss på sjukeheimen