Besøksrutiner ved sjukeheimen frå 12.2.2022

Vi oppfordrer til følgende rutiner om du ønsker å besøke sykehjemmet: 

  • Det anbefales fortsatt at besøkende bruker munnbind i fellesområdene på sykehjemmet. 

  • Besøkende med forkjølelsessymptom bør vente til de er friske før de kommer på besøk.  

  • Besøkende trenger ikke å registrere besøk i besøkslogg. 

 

Gode basale smittevernregler som god håndhygiene er fortsatt viktig.  

Velkommen på besøk!                             Tlf 71 65 82 00

Kommuneoverlegen har vald å forsterke besøksrestriksjonane ved Surnadal sjukeheim i ein periode kor mange kjem heim frå ferie. Etter ei vurdering er dette forlenga frå 31. august til 8. september og inntil vidare beskjed.

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.