Testing for smitte av koronaviruset i Surnadal

Klikk for stort bildeFoto: CDC, Alissa EckertNy kategorisering frå Helse Møre og Romsdal, gjeldande frå 20.04.2020:

Personar med akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tungpustetheit (med unntak i pkt 7 under), eller personer som lege mistenkjer har covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse 
  2. Pasient/bebuar i sjukeheim eller anna helseinstitusjon 
  3. Tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid 
  4. Vaksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorleg, underliggande sjukdom
  5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til eit bekrefta tilfelle av covid-19, eller etter reise
  6. Tilsett, barn eller elev i gjenopna barnehage, skule eller skulefritidsordning (SFO)
  7. Hustandsmedlemmar til barn som til dagleg møter i barnehage eller på skulen. (Testast også ved mildare akutte luftvegssymptom som har vart over 2 døgn).
  8. Andre personar med mistanke om COVID

I veke 17 (20-26 apr.) vil det vere opent for testing i kategori 1 til 7.

Dersom ein husstand har fleire barn/ vaksne som fell under kategori 6 og 7, ber vi om at berre ein person per husstand blir testa. Ut frå prøvemengda som blir motteke dei første dagane vil «opne kategoriar» kunne bli justert undervegs i veke 17.

Testing av barn: For at barn skal sleppe å å ta test via nasen kan dei bli bedne om snyte seg i eit papir og så blir prøven teke frå snørret. 

Testing av husstand: Ved mistanke om smitte i ein husstand med barn og vaksne vil ein teste ein av dei vaksne først. 

Kontaktinformasjon: 

Personar som har mistanke om koronavirus eller har behov for helsehjelp, skal kontakte Surnadal legesenter i kontortida på telefon: 71 65 78 00.

Etter kontortid skal ein kontakte legevakta på telefon 116117.
Ved livstruande sjukdom, ring naudnummer 113. 

Lenke til Helse Møre og Romsdal 

Lenke til Folkehelseinstituttet si side om testing 

Lenke til FHIs sjølvrapporteringsskjema for mistanke om koronavirus