08.05.2020: Smittevernråd og pålegg til campingplassar og gjestehamner i Surnadal

Bilde av campingvogner. - Klikk for stort bildeFoto: Bransjenorm for campingplassar NHO ReiselivKommuneoverlege Bjørn Carsten Buan har i dag fatta vedtak iht smittevernloven § 4-1 om at fellesanlegg kan bli opna under bestemte føresetnader som er beskrive her.

Verksemdene må følgje gjeldande smittevernråd frå Folkehelseinstituttet om avstand - karantene og isloering,  samt punkt 1-13 nedanfor. Vedtaket har verknad frå vedtaksdato og gjeld inntil nytt vedtak er fatta:

Helsedirektoratet har gitt en tydelig anbefaling om at folk ikke skal reise på fritidsreiser som ikke er nødvendige. Målet med reiseanbefalingene er å få folk til å holde seg mest mulig i ro i nærmiljøet  og dermed bremse spredningen av viruset. Dette vil fremdeles være et viktig smitteverntiltak.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges.

 1. Ingen som har luftveisinfeksjon skal oppholde seg på campingplassen – verken innendørs eller utendørs.
 2. For å holde åpent, må campingplasser følge de generelle smittevernstiltakene som gjelder om avstand, renhold etc.
  1. Heng opp FHIs informasjonsplakater om smittevern og håndvask på aktuelle plasser Koronavirus plakater og informasjonsmateriell
 3. Ingen grupper med flere enn 20 personer på samme sted/uteareal, og under forutsetning av at avstandskravet på minimum 1 meter kan overholdes.
 4. På alle andre områder må det også sørges for at det holdes avstand, to meter.
 5. Lekeplasser med lekeapparater stenges.
 6. For å kunne overholde tiltakene er kommuneoverlegens råd å holde innendørs fellesanlegg som f.eks. kjøkken, spiserom og andre fells oppholdsrom stengt inntil videre.
  1. Dersom man velger å ha åpent felleskjøkken, skal alt felles dekketøy og bestikk fjernes.
 7. Hvis noen toalettfasiliteter anses som nødvendig å holde åpne, må det sikres jevnlig og omfattende renhold ved disse fasilitetene:
  1. Håndvask/desinfeksjon før man går inn
  2. Toaletter, vaskeservanter og dørhåndtak må rengjøres minimum daglig.
  3. Tørk over flater som toalettsete, spyleknapp og kran på servanten min 5 ganger daglig.
  4. Engangspapirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
  5. Bruk f.eks. bare annenhver håndvask, dusj, pissoar
  6. Se på muligheten for ikke å åpne aller dusjer/ toaletter (ha avstengte soner). Det er lettere å foreta hyppig vask på et mindre areal.
 8. Sikre dusjanlegg mot spredning av legionella.
  1. Legionellaråd for hyttefolk etter korona-stenging
 9. Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater. Dette gjelder også utendørs på eventuelle utekraner, bommer etc.
  1. Fjern informasjonsbrosjyrer i resepsjonsområder (slike som vanligvis leses og deles av flere personer). Del ut aktuell informasjon til de enkelte besøkende ved ankomst.
  2. Fjern evt. kaffeservering med mindre de hygienske råd etterfølges strengt mht til berøringspunkter etc.
 10. Ved kiosksalg følg FHI retningslinjer for dagligvarehandel.
  1. Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel
 11. Ved bruk av dotømmestasjoner har personer som benytter dette selv et ansvar for god håndhygiene, men hvis mulig er det anbefalt å tilrettelegge for såpevask eller håndsprit i tilknytning til dette.
 12. De som oppholder seg på campingplasser har selv et ansvar for å forholde seg til disse retningslinjene. Det er derfor viktig at informasjon om tiltakene er tilgjengelig og synlig.
  1. Koronavirus plakater og informasjonsmateriell
 13. Gjester som ikke forholder seg til reglene må bortvises fra campingplassen.

Avslutningsvis vil kommuneoverlegen også understreke at smittevernloven § 8-1 angir at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen fører til tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

Lenke til heile det formelle vedtaket med grunngjeving frå kommuneoverlegen vil om kort tid bli lagt ut her.

Les bransjenorm frå NHO Reiseliv: Handtering av smitteverntiltak ved norske campingplassar