Fullmaktsskjema til å hente ut medisin for andre

Klikk for stort bildeFoto: CDC, Alissa EckertTreng du nokon til å hjelpe deg med å hente ut medisiner på apoteket? Vedkommande treng ei fullmakt frå deg. 

Fullmakta kan du laste ned her, skrive ut og signere. Dette skjemaet kan nyttast i alle apotek.


Handskriven fullmakt

Dersom du ikkje har mulegheit til å skrive ut ei fullmakt, kan du lage ei handskriven fullmakt. Fullmakta skal innehalde denne informasjonen:

  • Informasjon om at det dreier seg om ei fullmakt
  • Ditt eige namn (namnet på den personen resepten er skriven til)
  • Namn på den som fullmakta er gjeven til
  • Kva fullmektigen har fått fullmakt til (f.eks. kva for legemiddel som skal hentast)
  • Dato og stad der fullmakta er skriven
  • Di underskrift
  • Hugs! Den som får fullmakta må vise både din og sin eigen legitimasjon i apoteket.

Digital fullmakt på mobilen

I skrivande stund er det kun nokre få apotek (Vitus, Ditt apotek) som tilbyr dette.

Kjøp av medisiner på nett

Helsenorge.no har fullstendig oversikt over godkjente nettapotek frå Legemiddelverket. 

Kor mykje medisin kan du hente ut?

Apoteka følgjer reglane frå Statens legemiddelverk:

"For å hindre hamstring av legemidler, har Legemiddelverket bestemt at apotekene ikke skal utlevere legemidler på blåresept og "hvit resept" for mer enn tre måneders forbruk av gangen.
 
I tillegg har Legemiddelverket bestemt at metformin, prednisolon og insulin kun kan leveres ut til én måneds forbruk av gangen. Marariamedisinen Plaquenil kan kun utleveres til pasienter med blå resept.

Det er også begrensninger på reseptfrie legemidler. Apoteket kan kun levere ut én pakke legemiddel per virkestoff for voksen og for barn. Dette beytr at én kunde for eksempel kun kan kjøpe én nesespray til voksen og én til barn."