Nasjonale anbefalingar frå 4. januar: Jobb, skule og fritid i Surnadal

Klikk for stort bildeFor å hindre ukontrollert smittespreiing og sikre gjennomføringa av planlagd koronavaksinasjon, er det innført nasjonale innstrammingar frå 4. -18. januar. Dette får praktiske konsekvensar på fleire område, også i vår kommune. 

Det kan komme endringar i løpet av veka, men dette er våre tiltak så langt:

Surnadal ungdomsskule (raudt nivå): Oppdatert!

8. og 10. trinn møter på skulen 4. januar. 9. trinn går over til digital heimeundervisning. Frå og med tysdag 5. januar møter også 9. trinn på skulen. Elevar og føresette er informert. Skuleskyss går som normalt.

Tilsette og føresette er informert. Sjå informasjonsskriv her. (PDF, 413 kB)

Surnadal vidaregåande skule (raudt nivå):

Måndag 4. januar (og resten av veke 1) møter følgjande elevar: 3ST1, 2ST1, 2ST2, 2IN1, 2BU1, 2HE1, 2AU1, 2BY1.

For elevar som er heime, blir det digital undervisning frå tysdag 5. januar. Les meir på SVGS sine nettsider.

Kulturskulen

All gruppeundervisning utgår. Kun individuell undervisning. Informasjon blir gitt til elevar og føresette.

Kino, bygdebokkontoret, Frivilligsentralen og Ungdomsklubben er stengt

Bibliotek og venterom/foaje er ope som før med begrensa antal personar samtidig. 

Barnehage og barneskule (gult nivå)

Opprettheld drifta slik vi er vant til på gult beredskapsnivå. Det kan bli aktuelt å gå over til raudt nivå.

Anbefaling om heimekontor der dette er muleg

Bedrifter bør opne for heimekontorløysing der dette er muleg. Tilsette i Surnadal kommune vil bli orientert frå nærmaste leiar om lokale tilpasningar og smitteverntiltak.

Surnadal kommunehus stengt

Kommunehuset blir stengt frå og med 4. januar. Telefon- og kontortider er som før. Saksbehandlarar er tilgjengelege på både telefon og epost. Ein kan gjere førehandsavtale med saksbehandlar ved behov for fysisk møte.

Surnadal sjukeheim

Besøk begrensast og kun etter avtale. Sjå forsterka besøksrestriksjonar her.

Innandørs kroppsøving og idrettsaktivitetar

All innandørs kroppsøving og idrett/ trening opphøyrer i skular og idrettslag. Utandørs aktivitet kan gå som planlagd dersom det er muleg å halde god avstand.

 

4. januar: Anbefalinger for alle i hele landet (helsenorge.no)

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt

helsenorge.no