Oppdatert lokalt vaksineringsscenario til og med august

Eit lokalt vaksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar kommunen. 

​Vi oppdaterer vaksineringsscenarioet på denne sida dersom det kjem endringar.

Vaksineringsscenario der alle i ei gruppe har fått tilbod om dose 1

Vaksineringsscenario der alle i ei gruppe har fått tilbod om dose 1
Vaksineringsgruppe Alder /risikogruppe Dose 1 Doseintervall (veker)
Gruppe 4 65-74 år og personar 18-64 år med høg risiko Veke 22 6
Gruppe 5 55-64 år med underl. sjukdommar Veke 22-23 6
Gruppe 6 45-54 år med underl. sjukdommar Veke 23-24 6
Gruppe 7 18-44 år med underl. sjukdommar Veke 24-25 6
Gruppe 8 55-64 år Veke 25-26 12 nytt
Gruppe 9 45-54 år Veke 26-30 12 nytt
Gruppe 10 18-24 år og 40-44 år Veke 30-32 12 nytt
Gruppe 11 25-39 år Veke 32-33 12 nytt

 Sjå kommunens Vaksinekalender for fleire detaljar.​