Nasjonale smitteverntiltak og anbefalingar i 2021

Foto: CDC, Alissa Eckert Surnadal kommune følgjer nasjonale smitteverntiltak. Tilreisande skal følgje smittevernreglar og anbefalingar frå kommunen dei bur i til vanleg, dersom desse er strengare enn dei nasjonale som gjeld her.

Sjå kart over kommunar som har regionale tiltak som er strengare enn dei nasjonale hos Helsedirektoratet.

Oversikt over gjeldande nasjonale tiltak innført av norske myndigheiter for å handtere koronasituasjonen.

Datert oversikt over myndigheitene si handtering av koronasituasjonen

18.06.2021: Trinn 3 av regjeringa si gjenopning

Sjå oversikt over lettelsar på regjeringen.no

11. 06.2021: Oversikt over kva som gjeld nasjonalt 

Inkluderer også lettelsar for personar som er beskytta mpt koronavirus, sjå regjeringen.no

27.05.2021: Trinn to av gjenopninga

For full oversikt, sjå regjeringen.no

07.05.2021: Fleire må på karantenehotell

Pålegg om karantenehotell for alle reisande frå land utanfor EØS/Schengen med særs få unntak, sjå regjeringen.no.

04.05.2021: Nasjonale lettelsar for vaksinerte

Innreisekarantene er som før. Lettelsar for smittekarantene ved nærkontakt, sjå regjeringen.no

23.04.2021: Russeråd frå FHI

Årets russ må belage seg på ei russefeiring prega av pandemi og smitteverntiltak, sjå råda her.

22.04.2021: Nasjonaldagsfeiringa 17. mai

Det er dei nasjonale tiltaka som gjeld også på 17. mai. Sjå regjeringen.no

16.04.2021: Nasjonale tiltak: Gjenopning Trinn 1

Dei viktigaste endringane har vi samanfatta her. For full oversikt, sjå regjeringen.no

24.03.2021: Påskeferie i Surnadal med strenge nasjonale tiltak

Dei viktigaste råda for påskaferien: Sjå Pressemelding frå kommuneleiinga i Surnadal kommune.

12.03.2021: Regjeringas anbefalingar for påska

Anbefalingane kan endre seg. Det kan vere strengare tiltak i enkelte kommunar. Sjå oversikt på regjeringen.no 

23.02.2021: Gjeldande nasjonale reglar og anbefalingar

Oversikt over nasjonale smitteverntiltak. Enkelte kommunar har strengare tiltak. Sjå regjeringen.no

19.02.2021: Nasjonale smitteverntiltak:

Dei fleste arrangement bør utsettast eller avlysast. Lettelsar for barn, unge og studentar, endra krav om fastmonterte seter, m.m Sjå regjeringen.no

12.02.2021: Regjeringa sine vinterferieråd for heile landet

Generelle råd for vinterferien finn du hos regjeringen.no

12.02.2021: Oversikt over ulike tiltaksnivå ved utbrot

Det er viktig å sjekke kva tiltak som gjeld dit du kjem. Sjå oversikt hos regjeringen.no

12.02.2021: Oversikt over nasjonale tiltak

Dei nasjonale tiltaka finn du på helsenorge.no

29.01.2021: Nasjonale tiltak: Kraftige restriksjonar for innreise til Norge

Les meir om vidareførte og nye nasjonale tiltak frå 29. januar hos  regjeringen.no

20.01.2021: Nasjonale tiltak: Justerte og vidareførte tiltak

Les gjeldande nasjonale tiltak frå 20. januar hos regjeringen.no