Nasjonale smitteverntiltak og anbefalingar

Foto: CDC, Alissa Eckert

05.04.2022:

Det er ikkje lenger ei anbefaling om å halde seg hjemme i 4 døgn ved positiv covid-19 test  - om ein ikkje er sjuk. Det er ikkje lenger ei generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftvegssymptom - men du kan framleis teste deg.

Sjå langsiktig koronastrategi hos regjeringen.no

12.02.2022 kl. 10.00

Dei fleste nasjonale tiltaka er endra. Sjå regjeringen.no

01.02.2022 kl. 23.00: Store lettelsar i nasjonale tiltak

Sjå regjeringen.no

14.01.2022: Justeringar og lettelsar i nasjonale tiltak

Regjeringa har justert nasjonale tiltak og endra TISK-strategi med utgangspunkt i god vaksinedekning og lågare sjukdomsbyrde ved omikronvarianten. Kommunane kan fatte lokale vedtak for å handtere omikronbølgen. Sjå regjeringen.no for oversikt over lettelsar og vidareførte tiltak. 

13.12.2021: Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak

Forskriftsfesta tiltak trer i kraft 14. desember kl. 24.00. Sjå oversikt på regjeringen.no

09.12.2021: Regjeringa innfører fleire nasjonale tiltak

1-meteren er tilbake og det er innført antalsbegrensningar ved ulike sosiale samankomstar, aktivitetar og arrangement. samt fleire påbod og anbefalingar grunna omikronvarianten og kapasiteten i helsevesenet. For oversikt, sjå regjeringen.no

01.12.2021: Regjeringa innfører nye nasjonale tiltak

Vi har laga ei oversikt over reglar og anbefalingar på kommunens heimesider. For full oversikt sjå regjeringen.no.

25.09.2021: Ein normal kvardag med auka beredskap

Sjå oversikt over gjenopninga på regjeringen.no

18.06.2021: Trinn 3 av regjeringa si gjenopning

Sjå oversikt over lettelsar på regjeringen.no

11. 06.2021: Oversikt over kva som gjeld nasjonalt 

Inkluderer også lettelsar for personar som er beskytta mpt koronavirus, sjå regjeringen.no

27.05.2021: Trinn to av gjenopninga

For full oversikt, sjå regjeringen.no

07.05.2021: Fleire må på karantenehotell

Pålegg om karantenehotell for alle reisande frå land utanfor EØS/Schengen med særs få unntak, sjå regjeringen.no.

04.05.2021: Nasjonale lettelsar for vaksinerte

Innreisekarantene er som før. Lettelsar for smittekarantene ved nærkontakt, sjå regjeringen.no

23.04.2021: Russeråd frå FHI

Årets russ må belage seg på ei russefeiring prega av pandemi og smitteverntiltak, sjå råda her.

22.04.2021: Nasjonaldagsfeiringa 17. mai

Det er dei nasjonale tiltaka som gjeld også på 17. mai. Sjå regjeringen.no

16.04.2021: Nasjonale tiltak: Gjenopning Trinn 1

Dei viktigaste endringane har vi samanfatta her. For full oversikt, sjå regjeringen.no

24.03.2021: Påskeferie i Surnadal med strenge nasjonale tiltak

Dei viktigaste råda for påskaferien: Sjå Pressemelding frå kommuneleiinga i Surnadal kommune.

12.03.2021: Regjeringas anbefalingar for påska

Anbefalingane kan endre seg. Det kan vere strengare tiltak i enkelte kommunar. Sjå oversikt på regjeringen.no 

23.02.2021: Gjeldande nasjonale reglar og anbefalingar

Oversikt over nasjonale smitteverntiltak. Enkelte kommunar har strengare tiltak. Sjå regjeringen.no

19.02.2021: Nasjonale smitteverntiltak:

Dei fleste arrangement bør utsettast eller avlysast. Lettelsar for barn, unge og studentar, endra krav om fastmonterte seter, m.m Sjå regjeringen.no

12.02.2021: Regjeringa sine vinterferieråd for heile landet

Generelle råd for vinterferien finn du hos regjeringen.no

12.02.2021: Oversikt over ulike tiltaksnivå ved utbrot

Det er viktig å sjekke kva tiltak som gjeld dit du kjem. Sjå oversikt hos regjeringen.no

12.02.2021: Oversikt over nasjonale tiltak

Dei nasjonale tiltaka finn du på helsenorge.no

29.01.2021: Nasjonale tiltak: Kraftige restriksjonar for innreise til Norge

Les meir om vidareførte og nye nasjonale tiltak frå 29. januar hos  regjeringen.no

20.01.2021: Nasjonale tiltak: Justerte og vidareførte tiltak

Les gjeldande nasjonale tiltak frå 20. januar hos regjeringen.no