Statusoppdateringar

Surnadal kommune vil rette ein stor takk til alle som har meldt seg helsepersonell i samband med Korona-situasjonen!

Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Surnadal kommune. Personen er isolert. Smittesporingsteamet har god oversikt og berørte personar er sett i karantene.

 Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.

Det er per no heldigvis ikkje påvist fleire nye smittetilfelle i Surnadal kommune. 

Det er no påvist korona-smitte i Surnadal kommune. -Vi har fått påvist begrensa smittetilfelle i Surnadal, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

Kommuneoverlege Bjørn Buan har oppheva dei lokale karantenereglane som gjeld for Surnadal kommune med verknad frå og med 31. mars 2020. Frå no av er det kun dei nasjonale karantenereglane som gjeld. 

Den felles interkommunale legevakta for SIO-kommunene har flytta frå Orkdal sjukehus til nye lokale:

 Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. 

I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.

Oppdatert: Du kan kontakte korona-telefonen i Surnadal på 913 79 001 mellom kl. 09.00-15.00, for å be om testing, dersom du mistenkjer koronasmitte. Du treng ikkje vere sjuk. Frå onsdag kl 11:30 i påskeveka, skal slike henvendelsar gå via legevakttelefon 116 117.