Karantenereglar og testing

Karantenereglane ved innreise eller smitte/nærkontakt kan bli endra i tråd med behovet for smittevern under pandemien. Klikk for stort bildePiktogram av karantenereglar FHI

Ta karantenesjekkenTa koronasjekkBestill koronatestSjekk koronasertifikat

Smittekarantene

Nærkontakt-karantene:

Ved nærkontakt med ein person som er smitta med covid-19 gjeld karantenen i 10 døgn frå siste eksponering. Ved negativ test døgn 7 kan ein gå ut av smittekarantene.

Vente-karantene:

Husstandsmedlemmar til personar i smittekarantene skal vere i ventekarantene og følge vanlege karantenerglar inntil nærkontakten ein bur med har testa negativt eller til ein sjølv får negativ PCR-test tidlegast døgn 3 etter at den ein bur med hadde siste nærkontakt med den smitta. 

Lettelsar for dei som er beskytta mot koronavirus:

Fullvaksinerte (1-2 veker etter 2 dose): Ingen smittekarantene/vente-karantene.

Fått dose 1 (3-15 veker sidan): Kan gå ut av smittekarantene ved PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakt. Ingen vente-karantene.

Innreisekarantene

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er fjerna. Hovudregelen (med få unntak) er framleis at tur/retur/innreise utlandet medfører karanteneplikt i 10 dagar på karantenehotell (til ev. negativ test døgn 7) når du reiser inn til Norge. For full oversikt over unntak frå opphald på karantenehotell, sjå regjeringen.no.

Trinn 3:

Reiserådet kor UD fraråder alle reiser som ikkje er strengt nødvendig er forlenga til 10. august for land utanfor EØS/Schengen og Storbritannia. Sjå visse lettelsar for kven som kan søke om å komme på besøk til Norge frå laurdag 19. juni (kl. 12.00) på regjeringen.no

Fritak frå innreisekarantene:

Fullvaksinerte og personar soom har gjennomgått covid-19 siste 6 mndr fritak frå innreisekarantene (må dokumenterast digitalt på helsenorge.no inntil koronasertifikatet er i funksjon)

Kan ta karantene heime og teste seg ut døgn 3:

  • Barn under 12 år. Frå 11 juni kl. 15.00: Alle under 18 år
  • Personar som kan dokumentere at dei er beskytta mot koronaviruset: fått dose 1 sidan 3-15 veker (må dokumenterast digitalt på helsenorge.no inntil koronasertifikatet er i funksjon)

Kan ta karantene heime/egna stad og teste seg ut døgn 7:

  • Personar som er beskytta mot koronavirus (digitalt bevis via helsenorge.no)
  • Arbeidsreisande: KUN ved dokumentert godkjent karantenestad frå Arbeidstilsynet
  • Reisande som har opphalde seg i gule land/område med lågt smittetrykk siste 10 døgn
  • Barn under 18 år som reiser åleine eller saman med ein person som er beskytta
  • Utlendingar som reiser inn til Norge for avtalt samvær mellom foreldre/barn
  • Enkelte yrkesgrupper omtalt i covid-19 forskriften har unntak frå innreisekarantene

Dokumentasjonskrav ved innreise

Ved innreise frå land/område med karanteneplikt skal du fylle ut digitalt innreiseskjema, framvise gyldig attest på negativ koronatest siste 24 timar og ta ny koronatest.
Meir om reglar og unntak finn du på

helsenorge.no