Oversikt over smittevernveiledarar for bransjar og sektorar

Frå 25. 09.2021: Regjeringa har hgjenopna landet og fjerna dei fleste restriksjonar. På denne sida ligg difor historiske lenker til sentrale nasjonale veiledarar om smittevern for ulike bransjar og sektorar under covid-19.

Smittevernveiledarane under vil kunne bli justert.  Arbeidsgjevarar bør kjenne godt til Covid-19 forskriften. Sjå lenke under.

Lovdata: Covid-19 forskriften

Smittevern i bransjar og sektorar

Campingplassar og hamner: Vedtak frå kommuneoverlegen i Surnadal kommune

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)

Arbeidstilsynet sine råd til arbeidsgjevarar

Veiledar om smittevern for barnehagar

Veiledar om smittevern for barneskulen/SFO

Veiledar om smittevern for ungdomsskule og vidaregåande skule

Veiledar om smittevern for musikk- og korøvingar

Veiledar om smittevern for arrangement og samlingar

Fotballforbundet sine koronavettreglar

Veiledar om smittevern og forsvarleg drift i helseverksemd med ein-til-ein-kontakt

Veiledar om smittevern og forsvarleg drift i verksemder med ein-til-ein-kontakt som frisørar, kroppspleie mv.

Nettkurs i smittevern for ein-til-ein-verksemd - FHI

Veiledar om smittevern for tannhelsetenesta

Råd til all varehandel

Råd frå Mattilsynet om smittevern for kantiner, serveringssteder og matbutikker om koronavirus

Råd til sektorar som er i kontakt med privatpersonar eller arbeider i private heimar (taxinæringa, handverkarar, feiarar og andre)

Råd til sektorar med arbeidarar som bur på arbeidsplassen (anleggsverksemder verft, skip og andre)

Råd til sektorar i vatn- og avløpsbransjen

Reingjering og desinfeksjon under korona-situasjonen i sektorar utanfor helsetenesta

Mal for å lage eigen bransjestandard

Folkehelseinstituttet har laga ein mal som ulike bransjar, tenester og organisasjonar kan bruke for å lage eigne smittevernveiledarar/bransjestandardar tilpassa sin aktivitet.

Malen er meint å kunne tilpassast alt frå offentlege tenester og private verksemder til frivillige organisasjonar og liknande.

Last ned mal i Word eller pdf:


Folkehelseinstituttet har laga ei oversikt med daterte oppdateringar for dei ulike råda dei har utarbeidd i korona-veiledaren sin. Denne sida finn du her. 

Heile korona-veildaren finn du her.

Grunnprinsippa for smittevern som gjeld for alle:

  • Halde seg heime dersom ein er sjuk/ har symptom på luftvegsinfeksjon
  • NB! Ta kontakt med legekontor for testvurdering ved symptom på akutt luftvegsinfeksjon, Sjå kritera for testing for covid-19 her.
  • Vaske hendene ofte med såpe og vatn
  • Halde 1 meters avstand
  • Grupper på inntil 20 personar med 1 meter i mellom - privat arrangør
  • Arrangement på inntil 50 personar med 1 meter i mellom - offentleg ansvarleg arrangør

Tidslinje over tiltak frå regjeringa

Alle gjeldande generelle råd til befolkninga finn ein på Helsenorge.no.