Status og oppdaterte råd for barnehage og skule

Status: Grønt nivå.

31.01.2022: Det vart beslutta å ikkje vidareføre vedtak om gult nivå. 

25.01.2022: Brev til heimane (PDF, 497 kB) om vedtak om gult nivå og at smittekarantene kan erstattast med dagleg testing.

24.01.2022: I eit ekstraordinært formannskapsmøte 24. januar, vart det samrøystes vedteke å vidareføre gult beredskapsnivå i barnehagar, grunnskular og Vaksenopplæring i Surnadal kommune. Dette vedtaket gjeld frå og med tysdag 25. januar 2022 kl 00.00 til måndag 31. januar 2022 kl 24.00.

15.01.2022: Vidarefører gult nivå i Surnadal kommune

16.12.2021: Nasjonal overgangsfrist til gult nivå for å få kontroll på smittesituasjonen. 

27.09.2021:

18.08.2021: Informasjon om barnehage- og skulestart på grønt nivå

01.06.2021: Overgang frå gult til grønt beredskapsnivå i BHG og skular i Surnadal kommune. 

10.03.2021: Status frå kommuneleiinga om situasjonen for barnehagar og skular. Les artikkelen her.

20.01.2021: Ungdomstrinnet og vidaregåande skule går frå raudt til gult nivå med oppmøte på skulen kvar dag.

12.01.2021: Justeringar for elevar på 8. og 9. trinn frå 13-19 januar med turnus for enkelte dagar med heimeundervisning. Sjå informasjon til elevar og føresette.

04.01.2021: Frå og med tysdag 5. januar møter alle trinn ved ungdomsskulen. Framleis raudt nivå og med klassevise kohortar. 

04.01.2021: Nye nasjonale innstramingar og endringar i skulen

21.09.2020: Oversikt over skular og barnehagar som gjenopnar 22.09.2020

18.09.2020: Iverksette tiltak i barnehagar og skular som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

18.09.2020: Vedtak frå kommuneoverlegen om midlertidig stenging av berørte avdelingar  (PDF, 161 kB)

 

Alt du treng å vite som foreldre til barn i barnehagen

 

Alt du treng å vite som foreldre til elevar på barneskule

 

Alt du treng å vite som foreldre til elevar på ungdomsskule og vidaregående

 

Oppstart i barnehage og skule hausten 2020:

Sjå informasjonsside om oppstart i barnehage og skule hausten 2020 her.

Tidlegare oppdateringar:

Sjå tidlegare historikk over status for BHG/skule i Surnadal under korona-situasjonen