Veiledar om smittevern i barnehagar under koronavirusutbrotet

Klikk for stort bildeFolkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein veiledar for smittevern i barnehagar.

For å begrense smitte og gjere opning av barnehagar forsvarleg, er det sett i gang ei rekkje tiltak i barnehagane. Dei tre grunnpilarane for å bremse smittespreiing er:

  1. Sjuke barn og vaksne skal ikkje vere i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppigheit mellom personar

Spørsmål og svar om veiledaren for smittevern i barnehagen

Lenke til Spørsmål og svar hos regjeringen.no

Lenke til Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Lenke til  Hvordan bruke smittevernveilederen for barnehagen?

Informasjon til barnehageforeldre:

Dette er dei viktigaste tiltaka for barna i barnehagen:

  • vaske hender og følge opp barna slik at dei lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt reinhald i barnehagen
  • vaske leiker jamleg
  • vere ekstra mykje ute med barna i tida framover
  • ha mindre grupper av barn som er saman med faste tilsette

Nasjonale informasjonsskriv til barnehageforeldre: 

Informasjon til foreldre på fleire språk

Plakat og sjekkliste til bruk i barnehagen:

Sjekkliste for barnehageleder i A4-format (pdf)

Sjekkliste A4 (word)

Sjekkliste for barnehageleder i A3-format (pdf)

Sjekkliste A3 (word)

Plakat - slik sørger vi for trygge barnehager A4 (pdf)

Plakat - slik sørger vi for trygge barnehager A3 (pdf)