Testing og fråvær

Alle koronaforskrifter er oppheva. No gjeld kun anbefalingar som ved annan sjukdom, pluss sunn fornuft. Surnadal kommune følgjer FHI sine råd og regjeringa sin langsiktige beredskapsplan for covid-19, som varar fram til juni 2023.

Ta karantenesjekkenTa koronasjekkSjekk koronasertifikat

Oppdatert i tråd med nasjonale endringar 5. april:

Fråvær

  • Nytt frå 5. april 2022: Dersom du blir smitta med korona er det ikkje lenger ei anbefaling om å halde seg heime i 4 døgn. Du bør som elles halde deg heime dersom du er sjuk.
  • Barnehagebarn og skuleelevar kan gå på skulen eller i barnehagen når dei er friske og har vore utan feber i 24 timar (som elles).  

Testing

  • Nytt frå 5. april 2022: Det er ikkje lenger ei generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftvegssymptom
  • Du kan sjølvsagt framleis ta ein hurtigtest!

Hurtigtest (sjølvtest)

Innbyggarar i Surnadal kommune med nyoppståtte symptom kan hente hurtigtest i gangen på Familiens hus ved kommunehuset (inngang Helsestasjonen). Opningstid: Kvardagar mellom kl. 09.00 - 16.00.

Vi ber om at du ikkje hentar ut meir enn det du treng. Sprit hendene.  Bruk munnbind i lokala til Familiens hus dersom du er sjuk. Følg bruksanvisninga og hugs å oppbevare hurtigtesten mellom 2 - 30 grader celsius før bruk. Du kan framleis melde kommunen om positiv hurtigtest under:

MELD INN POSITIV HURTIGTEST TIL KOMMUNEN

Testing til koronasertifikat

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert at det ikkje lenger er grunnlag for å be kommunane om å legge til rette for å tilby testing der formålet er å oppfylle dokumentasjonskrav på smittestatus for covid-19 i forbindelse med reiser. 

Reisande bør likevel sette seg inn i dei til ei kvar tid gjeldande innreisereglane til land ein skal besøke:

Dei midlertidige unntaka i lov- og regelverk som la til rette for testing utan forutgåande henvisning frå lege, utløpte også 1. juli.

Kommunane har framleis ansvar for at teststasjonene eller tilsvarende ordningar skal bidra med utskrift av koronasertifikat basert på test for dei som har testa seg i kommunens regi (ikkje sjølvtest) og som har behov for slik utskrift.

Kontakttelefonar

  • Korona-/ vaksinetelefon 913 79 001 mellom kl. 9 - 15 og 947 94 147 etter kontortid
  • Kommuneoverlege Bjørn Buan: Telefon 905 62 814 

Er du bekymra for din eigen eller barnet ditt sin almenntilstand ved koronasjukdom skal du kontakte fastlegen din ( i kontortida) eller legevakt 116117 (på kveld/helg).