Testing og fråvær

Alle koronaforskrifter er oppheva. No gjeld kun anbefalingar som ved annan sjukdom, pluss sunn fornuft. Surnadal kommune følgjer FHI sine råd og regjeringa sin langsiktige beredskapsplan for covid-19, som varar fram til juni 2023.

Ta karantenesjekkenTa koronasjekkSjekk koronasertifikat

Oppdatert i tråd med nasjonale endringar 5. april:

Fråvær

  • Nytt frå 5. april 2022: Dersom du blir smitta med korona er det ikkje lenger ei anbefaling om å halde seg heime i 4 døgn. Du bør som elles halde deg heime dersom du er sjuk.
  • Barnehagebarn og skuleelevar kan gå på skulen eller i barnehagen når dei er friske og har vore utan feber i 24 timar (som elles).  

Testing

  • Nytt frå 5. april 2022: Det er ikkje lenger ei generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftvegssymptom
  • Du kan sjølvsagt framleis ta ein hurtigtest!

Hurtigtest (sjølvtest)

Innbyggarar i Surnadal kommune med nyoppståtte symptom kan hente hurtigtest i gangen på Familiens hus ved kommunehuset (inngang Helsestasjonen). Opningstid: Kvardagar mellom kl. 09.00 - 16.00.

Vi ber om at du ikkje hentar ut meir enn det du treng. Sprit hendene.  Bruk munnbind i lokala til Familiens hus dersom du er sjuk. Følg bruksanvisninga og hugs å oppbevare hurtigtesten mellom 2 - 30 grader celsius før bruk. Du kan framleis melde kommunen om positiv hurtigtest under:

MELD INN POSITIV HURTIGTEST TIL KOMMUNEN

Bekreftande antigen hurtigtest

Tilhøyrer du ei av gruppene under kan du ringe Vaksinetelefonen 913 79 001 for å bestille bekreftande antigen hurtigtest utført av helsepersonell: 

  • Personar med primær eller sekundær immunsvikt
  • Uvaksinerte og delvaksinerte utan oppfriskingsdose som treng koronasertifikat
  • Barn og ungdom 0- 16 år 
  • Helsepersonell som er antatt smitta i forbindelse med pasientkontakt

Nettsider for reise til utlandet

Kontakttelefonar

  • Korona-/ vaksinetelefon 913 79 001 mellom kl. 9 - 15 og 947 94 147 etter kontortid
  • Kommuneoverlege Bjørn Buan: Telefon 905 62 814 

Er du bekymra for din eigen eller barnet ditt sin almenntilstand ved koronasjukdom skal du kontakte fastlegen din ( i kontortida) eller legevakt 116117 (på kveld/helg).