Testing for koronavirus i Surnadal

Klikk for stort bildeFoto: CDC, Alissa EckertDet skal vere låg terskel for å be om testing for koronavirus. Det er viktig at alle som får symptom på luftvegsinfeksjon blir testa. Det er ikkje eit krav at du har feber. Dersom ein får ein luftvegsinfeksjon – skal ein kunne bli testa – sjølv om ein berre har milde symptom. Sjå gjeldande retningsliner under.

Sjå oppdaterte råd om testing, fråvær og retur jobb og BHG/skule

 

Informasjonsskriv som blir delt ut etter testing ved legesenteret i Surnadal kommune:

Gjeldende fra 04.09.2020: Det innføres herved visse forenklinger på grunnlag av den aktuelle smittesituasjonen. Informasjon som gis her følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser og råd.  
 
TESTING OG ULIKE KARANTENEBESTEMMELSER: 

Testing under reisekarantene: 
Alle som har vært i rødmerkede land bør teste seg og har karanteneplikt i 10 dager. Det gjelder også dersom smitte ikke kan påvises i testprøven din (negativ test).   

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5a i covid-19 forskriften, kan under visse forutsetninger unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved 2 påviste negative tester på SARS-CoV-2. Ta kontakt med din arbeidsgiver for avklaring! 

 

Testing under smittekarantene/nærkontakter: 
Alle nærkontakter med koronasmittet har karanteneplikt i 10 dager fra siste kontakt med personen som er smittet (siste smitteeksponeringsdag), også ved påvist negativ test. 

Den som er smittet med covid-19 skal isoleres:
Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Man må minst være isolert 8 dager etter at man ble syk. 

Les mer om karantene og isolering hos FHI

Testing alle andre: 
Alle som tester seg for luftveisymptomer uten å være i karantene fra før anbefales å holde seg hjemme og for seg selv inntil det foreligger negativt prøvesvar og man er blitt frisk. Når man ber om testing uten å ha symptomer anbefales også å holde seg hjemme inntil det foreligger negativt prøvesvar. Dine nærmeste skal ikke holde seg hjemme dersom de ikke selv venter på testsvar, er syke, eller kommuneoverlegen har gitt råd om det. Friske husstandsmedlemmer behøver ikke teste seg med mindre det er i forbindelse med smittesporing eller etter råd fra lege.  

Anbefaling om testing av barn i barneskolealder og yngre:
Barn i barneskolealder og yngre med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved rask bedring kan barnet returnere i barnehage/SFO og barneskole uten test. Uten bedring etter to dager bør barnet testes. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Små barn testes ved halsprøve.  

Anbefaling om testing av elever i ungdomsskole og VGS:
Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak (f. eks kjent allergi), testes og holder seg hjemme til de har fått prøvesvar og de ikke lenger har disse symptomene. Ved negativ test kan de returnere til skolen når allmenntilstanden er blitt god, selv om de har litt rennende nese.

Helsepersonell: 
Helsepersonell skal ikke ha pasientnært arbeid etter utenlandsreise (gjelder både gule og røde land) før negativ test foreligger. Evt. ny test hvis retningslinjene ved arbeidsplassen tilsier dette.  

TESTSVAR: 
Svar fra legesenteret innen 3 dager. Laboratoriet legger også ut svar på helsenorge.no. Du kan logge deg inn der og finne prøvesvaret ditt. Ved positivt testresultat blir du kontaktet av lege. 

Vi tester kun personer som er folkeregistrerte i Surnadal kommune. Spesielle unntak gjøres kun etter avtale med Surnadal legesenter/kommuneoverlege.
 

Kontaktinformasjon for å be om testing: 

Midlertidig test-telefon:
For å avlaste legesenteret kan ein anmode om testing ved å ringe Surnadal kommune på 71 65 58 00 mellom kl. 09.00-14.45
kvardagar. Tilbodet gjeld inntil anna er opplyst på våre heimesider.   
Du vil motta ein SMS frå legesenteret med oppmøtetid ved inngang legevakt for testing, anten same dag eller neste dag. Du må sitte i eigen bil under gjennomføringa av testen. Legevakta i Surnadal har same innkjørsel som ambulansestasjonen. Møt eit par minutt før oppsett tid og vent i bilen på å bli vinka fram for testing. 

Vi jobbar med å få på plass ei digital løysing for bestilling av test-tid på nett. Denne kan bli tilgjengeleg i slutten av september.

Har du behov for helsehjelp eller treng svar på medisinske spørsmål kring helsa di, skal du kontakte Surnadal legesenter i kontortida på telefon: 71 65 78 00.

Etter kontortid skal ein kontakte legevakta på telefon 116117.
Ved livstruande sjukdom, ring naudnummer 113.